Værdigrundlag for Projekt Fællesskab

 

                                                                           Mangfoldighed, værdighed, solidaritet og fællesskab

 

Vi tror på, at vi alle kan lære af hinanden og bidrage med noget forskelligt til hinandens liv.

Vi vil gerne være med til at skabe udvikling, indlæring, overvindelse og vigtigst af det hele: fællesskab. Alt sammen noget, som er med til at gøre deltagelsen i Café Fællesskab og Studio Fællesskab til noget ganske særligt. At deltage i Café Fællesskab og Studio Fællesskab er at møde andre, hvor de er – at give noget til fællesskabet og at få noget med derfra.

De fire begreber: Mangfoldighed, værdighed, solidaritet og fællesskab, er vores kerneværdier i Projekt Fællesskab. De er ikke blot ord på et stykke papir, men den måde vi ønsker at drive Projekt Fællesskab på og er sammen på. Alle fire begreber er lige vigtige, men da alle er ret brede begreber, er her en kort forklaring på, hvad vi mener med dem:

  • Mangfoldigheder evnen, men frem for alt viljen til at forstå, at vi alle er forskellige og at det kan være en styrke. 
  • Værdigheder at behandle andre mennesker og sig selv med respekt. 
  • Solidariteter at tage hensyn til andre mennesker og deltage aktivt i et fællesskab.
  • Fællesskab er at være fælles om noget og det er med til at skabe tryghed for den enkelte.

Vi lægger som fællesskab vægt på, at alle deltagere er aktivt i beslutningsprocesserne om indholdet i fællesskabet. Det kan være, når projekter og fællesarrangementer skal gennemføres, men det kan også være i de almindelige sammenkomster i Café Fællesskab og Studio Fællesskab og i særdeleshed, når det drejer sig om at hjælpe og støtte kammerater.

Projekt Fællesskab vil gerne bidrage til at være med til at skabe mangfoldighed, ligeværdige, solidariske og hele mennesker.

Projekt Fællesskab vil gerne være et rummeligt tilbud, hvor der er fysisk rum, som kan rumme børn og ung mennesker med fysiske handicap også når man har brug for kørestole eller andre hjælpemidler – det skal ikke være en hindring i vores fysiske rammer.

 

Projekt Fællesskabs værdigrundlag, som det fremgår af vedtægternes §1. stk. 4:

Projekt Fællesskabs formål, er, at åbne op for et koncept for børn og unge mennesker med fysiske handicap for at disse opnår et fællesskab og for, at forebygge ensomhed.

Vi lægger vægt på samspillet mellem mennesker med forskellige liv og muligheder, og vi har et særligt ansvar over for mennesker med fysisk handicap.

Projekt Fællesskab skal danne ramme om et miljø, hvor børn & unge mennesker med handicap tilegner sig viden, udveksler livserfaringer og får nye muligheder for engagement i livet og i samfundet.

Mangfoldighed, værdighed, solidaritet og særligt fællesskab er centrale begreber for Projekt Fællesskab.

Tilmeld dig for at modtage spændende nyheder vedrørende vores udvikling.

Vi vil gerne holde dig opdateret med vores seneste nyheder og tilbud 🙂

Indkøbskurv