Projekt Fællesskab som socialøkonomisk virksomhed

 

Webside: www.projektfaellesskab.dk

Mail: info@projektfaellesskab.dk

CVR: 42 57 69 64

 

Projekt Fællesskab som socialøkonomisk virksomhed – beskrivelse af hvordan Projekt Fællesskab opfylder de 5 kriterier for registrerede socialøkonomiske virksomheder.

 

  1. Projekt Fællesskabs sociale og samfundsgavnlige formål

Formålet med Projekt Fællesskab er, at børn og unge mennesker med fysiske handicap bliver inkluderet i et fællesskab. Her vil de kunne opnå relevante relationer og fællesskaber. Det vil også være et læringsrum, hvor der vil komme foredragsholder og fortælle om eksempelvis deres ophold på Egmont, valg af STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), en lidenskab de har f.eks. kunst, eller andre vigtige ting i et liv, som er anderledes. Det er vigtigt, at vi får delt nogle succeshistorier, så denne gruppe mennesker kan få et betydningsfuldt indhold i deres liv. I tilbuddet skal der vægtes unge handicappede kunstnere, som har brug for et arbejdsrefugium, der ligesom Ørslev kloster tilbydes til kunstner, journalister mm. Et sted, hvor de kan søge hen for at få inspiration, møde andre med samme lidenskab samt få tid og rum til deres kunst. Hovedformålet med konceptet er, at højne livskvaliteten for børn og unge med handicap.

Målgruppen er børn og unge med fysiske handicap i alderen 5 – 35 år og deres pårørende. Vi vil gerne gøre det muligt for flest mulige, at gøre brug af konceptet – både lokalt, men også nationalt.

Med vores koncept vil der åbnes op for muligheder for børn og unge med handicap – særligt fysisk handicappede, da mange steder har svært ved at rumme dem fysisk. Det skal først og fremmest være et fristed, hvor man bliver inkluderet og kan hente information i form af foredrag og oplæg.

Målet med Projekt Fællesskab er, at disse mennesker bliver inkluderet i et fællesskab og dermed også bliver en del af bylivet. Her vil de kunne opnå relevante relationer og et relevant fællesskab, hvorigennem de kan opnå selvværd og handlekraft. Det er vigtigt, at vi får delt nogle succeshistorier, så denne gruppe mennesker kan få et betydningsfuldt indhold i deres liv som muligt. Konceptets hovedformål er klart, at give og højne børn og unge med handicaps livskvalitet.

Vi vil gerne hjælpe dem med, at ”finde den rette” hylde, således de får et så indholdsrigt liv som muligt. Vi vil gerne give et fællesskab og nogle gode oplevelser, som man kan leve længe på. Et langsigtet mål er, at nå så mange børn og unge i denne målgruppe som overhovedet muligt. Vi vil gerne gøre det muligt for flest mulige, at gøre brug af konceptet – både lokalt, men også nationalt.

På denne måde bidrager virksomheden til øget global ansvarlighed i samfundsgavnlig og social forstand.

 

  1. Projekt Fællesskab er erhvervsdrivende ved salg.

Projekt Fællesskabs er etableret i 2021 og vil være erhvervsdrivende ved salg af Café drift og overnatningsvirksomhed. Projekt Fællesskab er momsregistreret.

 

  1. Projekt Fællesskab er uafhængig af det offentlige og det offentlige har ingen indflydelse på ledelsen eller driften.

Projekt Fællesskab har udelukkende modtaget offentlig støtte i form af rådgivning leveret af kommunen i form af opstartsvejledning.

 

  1. Projekt Fællesskabs måde, hvorpå virksomheden er inddragende og ansvarlig.

Projekt Fællesskab er inddragende og ansvarlig ved, at tilbuddet henvender sig til børn og unge mennesker med handicap, men også ved, at ansætte borgere med handicap og ved at involvere ansatte i driften via en bestyrelse.

Vi vil lede Projekt Fællesskab inddragende og ansvarligt i forhold til de sociale formål, det er nærmere beskrevet i Projekt Fællesskabs vedtægter.

Projekt Fællesskabs målsætning er også gennem den øvrige virksomhedsdrift at bidrage til en bæredygtig samfundsøkonomiske udvikling i nærmiljøet. Dette tilstræbes gennem valg af lokale materialer valg af lokale håndværkervirksomheder til samarbejde ved eksempelvis renovering mv.

Ejerne af Projekt Fællesskabs stiller sig desuden gerne til rådighed for grupper (skoleklasser, andre virksomheder, som vil oprette sit erhverv i samme retning mm.) i forhold til udgangspunkt i socialøkonomisk virksomhed, cafédrift eller overnatningsvirksomhed, ved at fortælle om virksomheden og dens virke.

 

  1. Projekt Fællesskabs sociale håndterning af overskuddet efter skat.

Projekt Fællesskab drives af dets ejere, som ud over virksomhedsdelen med café og overnatningsmulighed består af Café Fællesskab og Studie Fællesskab, kundekontakt mm. Der udbetales løn til ledelsen samt ansatte svarende til den normale løn for disse jobtitler jævnfør aflønning ud fra 3F´s overenskomst.

Endelig tilstræbes det at overskuddet dækker de renteudgifter, der er forbundet med lån af kapital til etablering og istandsættelse af Projekt Fællesskab.

Et eventuelt yderligere overskud anvendes til investering i vedligeholdelse, forbedring og udvidelse af Projekt Fællesskabs virke, samt aflønning af foredragsholdere mm.

Tilmeld dig for at modtage spændende nyheder vedrørende vores udvikling.

Vi vil gerne holde dig opdateret med vores seneste nyheder og tilbud 🙂

Indkøbskurv