Om Grand Hotel & BB - Projekt Fællesskab

Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskab er en virksomhed, som arbejder med socialøkonomisk sigte. Det gør virksomheden ved at skabe fællesskaber for socialt sårbare mennesker med handicap via beskæftigelse i et  madværksted,  en cafédrift og overnatningsvirksomhed. Ud over beskæftigelsesdelen vil åbne Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskab vil også åbne op for et tilbud til børn & unge mennesker med handicap.

Vi har åbnet op for muligheden for STU-praktikpladser og FGU-praktikpladser (STU er særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) på sigt.

Læs mere om vores aktiviteter & tilbud og om Grand Hotel & BB arbejder med socialøkonomisk sigte.

Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskab vil give plads til mangfoldighed og være med til at give børn, unge mennesker og socialt sårbare mennesker med handicap samt deres pårørende en ligeværdig plads i samfundet. Vi vil gerne tilbyde børn og unge med handicap et sted, hvor de kan mødes i et fællesskab – Café Fællesskab.

Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskab arbejder på, at rejse midler, således der kan åbnes op for et tilbud, hvor vi vil tilbyder børn, unge med et handicap og socialt sårbare mennesker, et sted de kan komme og være sammen, dele erfaringer samt møde andre børn og unge i samme situation. 

Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskabs mission er, at disse mennesker bliver inkluderet i et fællesskab. Her kan de opnå relevante relationer og meningsfyldte fællesskaber. Det vil også være et læringsrum, hvor der vil komme foredragsholder og fortælle om eksempelvis deres ophold på Egmont, valg af STU, en lidenskab de har f.eks. kunst, eller andre vigtige ting i et liv, som er anderledes. Det er vigtigt, at vi får delt nogle succeshistorier, så denne gruppe mennesker kan få et betydningsfuldt indhold i deres liv. I tilbuddet skal der vægtes unge handicappede kunstnere, som har brug for et arbejdsrefugium, der ligesom Ørslev kloster tilbydes til kunstner, journalister mm. Et sted, hvor de kan søge hen for at få inspiration, møde andre med samme lidenskab samt få tid og rum til deres kunst. Hovedformålet med konceptet er, at højne livskvaliteten for børn, unge og voksne med handicap. 

Målgruppen er børn, unge og voksne med såvel psykiske og fysiske handicap i alderen 5 – 65 år og deres pårørende. Vi vil gerne gøre det muligt for flest mulige, at gøre brug af konceptet. 

Med Grand Hotel & BB –  Projekts Fællesskabs koncept vil der åbnes op for muligheder for børn, unge og voksne med handicap – særligt fysisk handicappede, da mange steder har svært ved at rumme dem fysisk. Det skal først og fremmest være et fristed, hvor man bliver inkluderet og kan hente information i form af foredrag og oplæg. 

 

De indsamlede midler skal bruges til:

De indsamlede midler skal bruges til tilretning af det fysiske rum i Grand Hotel & BB- Projekt Fællesskab. Ejendommen i Tønder er købt til at etablere projektet i. Vi vil i renovering selvfølge lægge stor vægt på tilgængelighed for alle – også de, som har behov for kørestole og andre hjælpemidler.

 

Ud over beskæftigelsesdelen, så består projektet består af 6 elementer. En café for børn i alderen 5-18 år, en café for unge i alderen 17-35 år, en café for voksne i alderen 35-65 år, en café for pårørende, et arbejdsrefugium for unge kunstnere med handicap og foredrag med relevante emner. Caféerne skal tænkes som et sted, hvor der er et fællesskab, som man frit kan komme og være en del af. Her vil man kunne udveksle erfaringer i hyggelige omgivelser, samt få relevant viden. Her vil vi være behjælpelige med information i forhold til forskellige emner f.eks. kurser mv. Arbejdsrefugiet vil stå til rådighed for unge kunstnere, hvor man frit kan afbenytte faciliteterne. Det vil være gratis, at bruge studiet og man vil kunne overnatte mod et mindre beløb til kost. 

 

Målet med Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskab er, at disse mennesker bliver inkluderet i et fællesskab og dermed også bliver en del af bylivet. Her vil de kunne opnå relevante relationer og et relevant fællesskab, hvorigennem de kan opnå selvværd og handlekraft. Det er vigtigt, at vi får delt nogle succeshistorier, så denne gruppe mennesker kan få et betydningsfuldt indhold i deres liv som muligt. Konceptets hovedformål er klart, at give og højne børn og unge med handicaps livskvalitet. 

Vi vil gerne hjælpe dem med, at ”finde den rette” hylde, således de får et så indholdsrigt liv som muligt. Vi vil gerne give et fællesskab og nogle gode oplevelser, som man kan leve længe på. Et langsigtet mål er, at nå så mange børn, unge og voksne i denne målgruppe som overhovedet muligt. Vi vil gerne gøre det muligt for flest mulige, at gøre brug af konceptet. 

Vi forventer, at kunne åbne op for konceptet så snart vi har fået samlet midler til igangsættelse. Vi vil gerne kunne åbne op for alle tilbud inden udgangen af året. Caféerne vil kunne åbne med øjeblikkelig virkning efter midlerne er indsamlet. Arbejdsrefugiet ville være til rådighed alle ugens dage og være åben i tidsrummet 8-22. Refugiet ville blive åbnet op hurtigst muligt og senest ved årets udgang. Foredragene ville foregå ca. 1 gang om måneden og vil blive etableret hurtigst muligt og senest ved årets udgang. 

Midlerne vil blive brugt på konceptet og ikke den generelle drift og konceptet er ikke et projekt, men et vedblivende koncept.

 

Tilmeld dig for at modtage spændende nyheder vedrørende vores udvikling.

Vi vil gerne holde dig opdateret med vores seneste nyheder og tilbud 🙂

Indkøbskurv