Grand Hotel & BB arbejder med socialøkonomisk sigte

Det er vigtigt for Grand Hotel & BB at være med til at tage socialt ansvar, da vi ved at der aktuelt er brug for 49.000 arbejdspladser i Danmark under forskellige former for særlige vilkår.

Grand Hotel & BB arbejder med socialøkonomisk sigte. Det gør vi på følgende måder:

  • etablere arbejdsplads under særlige vilkår for socialt sårbare mennesker uden for arbejdsmarkedet
  • styrker den enkelte medarbejders personlige, faglige og sociale kompetencer
  • etablere praktikforløb med kompetenceløft og afklaring for socialt sårbare mennesker udenfor arbejdsmarkedet
  • laver arrangementer for socialt sårbare mennesker således de bliver en del af fællesskabet

 

Webside: www.grandhotel-bb.dk

Mail: info@grandhotel-bb.dk

CVR: 42 57 69 64

Grand Hotel & BB er en virksomhed, som arbejder med socialøkonomisk sigte – beskrivelse af hvordan Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskab opfylder de 5 kriterier for  socialøkonomiske sigte/virksomheder.

  1. Grand Hotel & BB’s sociale og samfundsgavnlige formål

Formålet med Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskab er, at socialt sårbare mennesker med psykiske såvel som fysiske handicap bliver inkluderet i et fællesskab. Her vil de kunne opnå relevante relationer og fællesskaber. Det vil også være et læringsrum, hvor der vil komme foredragsholder og fortælle om eksempelvis deres ophold på Egmont, valg af STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), en lidenskab de har f.eks. kunst, eller andre vigtige ting i et liv, som er anderledes. Det er vigtigt, at vi får delt nogle succeshistorier, så denne gruppe mennesker kan få et betydningsfuldt indhold i deres liv. I tilbuddet skal der vægtes unge handicappede kunstnere, som har brug for et arbejdsrefugium, der ligesom Ørslev kloster tilbydes til kunstner, journalister mm. Et sted, hvor de kan søge hen for at få inspiration, møde andre med samme lidenskab samt få tid og rum til deres kunst. Hovedformålet med konceptet er, at højne livskvaliteten for socialt sårbare mennesker med og uden psykisk og fysisk handicap.

Målgruppen er børn, unge og voksne med fysiske handicap i alderen 5 – 65 år og deres pårørende. Vi vil gerne gøre det muligt for flest mulige, at gøre brug af konceptet – både lokalt, men også nationalt.

Med vores koncept vil der åbnes op for muligheder for børn, unge og voksne mennesker såvel med og uden synlige handicap – særligt fysisk handicappede, da mange steder har svært ved at rumme dem fysisk. Det skal først og fremmest være et fristed, hvor man bliver inkluderet og kan hente information i form af foredrag og oplæg.

Målet med Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskab er, at disse mennesker bliver inkluderet i et fællesskab og dermed også bliver en del af arbejdslivet og bylivet. Her vil de kunne opnå relevante relationer og et relevant fællesskab, hvorigennem de kan opnå selvværd og handlekraft. Det er vigtigt, at vi får delt nogle succeshistorier, så denne gruppe mennesker kan få et betydningsfuldt indhold i deres liv som muligt. Konceptets hovedformål er klart, at give og højne børn, unge og voksne menneskers livskvalitet.

Vi vil gerne hjælpe dem med, at ”finde den rette” hylde, således de får et så indholdsrigt liv som muligt. Vi vil gerne give et inkluderende fællesskab og nogle gode oplevelser, som man kan leve længe på. Et langsigtet mål er, at nå så mange børn, unge og voksnes i denne målgruppe som overhovedet muligt. Vi vil gerne gøre det muligt for flest mulige, at gøre brug af konceptet – både lokalt, men også nationalt.

På denne måde bidrager virksomheden til øget global ansvarlighed i samfundsgavnlig og social forstand.

  1. Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskab er erhvervsdrivende ved salg.

Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskabs er etableret i 2021 og er erhvervsdrivende ved salg af madoplevelser, Café drift og overnatningsvirksomhed. Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskab er momsregistreret.

  1. Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskab er uafhængig af det offentlige og det offentlige har ingen indflydelse på ledelsen eller driften.

Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskab har udelukkende modtaget offentlig støtte i form af rådgivning leveret af kommunen i form af opstartsvejledning via erhvervshuset.

  1. Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskabs måde, hvorpå virksomheden er inddragende og ansvarlig.

Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskab er inddragende og ansvarlig ved, at tilbuddet henvender sig til socialt sårbare mennesker med handicap, men også ved, at ansætte borgere der er socialt sårbare med såvel psykisk som fysisk handicap og ved at involvere ansatte i driften via en bestyrelse.

Vi vil lede Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskab inddragende og ansvarligt i forhold til de sociale formål, det er nærmere beskrevet i Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskabs vedtægter.

Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskabs målsætning er også gennem den øvrige virksomhedsdrift at bidrage til en bæredygtig samfundsøkonomiske udvikling i nærmiljøet. Dette tilstræbes gennem valg af lokale materialer valg af lokale håndværkervirksomheder til samarbejde ved eksempelvis renovering mv.

Ejerne af Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskabs stiller sig desuden gerne til rådighed for grupper (skoleklasser, andre virksomheder, som vil oprette sit erhverv i samme retning mm.) i forhold til udgangspunkt i socialøkonomisk virksomhed, madværksteds drift, cafédrift eller overnatningsvirksomhed, ved at fortælle om virksomheden og dens virke.

  1. Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskabs sociale håndterning af overskuddet efter skat.

Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskab drives af dets ejere, som ud over virksomhedsdelen med madværksteds drift, café og overnatningsmulighed består af Café Fællesskab og Studie Fællesskab, kundekontakt mm. Der udbetales løn til ledelsen samt ansatte svarende til den normale løn for disse jobtitler jævnfør aflønning ud fra 3F´s overenskomst.

Endelig tilstræbes det at overskuddet dækker de renteudgifter, der er forbundet med lån af kapital til etablering og istandsættelse af Grand Hotel & BB –  Projekt Fællesskab.

Et eventuelt yderligere overskud anvendes til investering i vedligeholdelse, forbedring og udvidelse af Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskabs virke, samt aflønning af foredragsholdere mm.

Tilmeld dig for at modtage spændende nyheder vedrørende vores udvikling.

Vi vil gerne holde dig opdateret med vores seneste nyheder og tilbud 🙂

Indkøbskurv