Beskæftigelsestilbud og aktiviteter i Grand Hotel & BB -Projekt Fællesskab

Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskab er en virksomhed, som arbejder med socialøkonomisk sigte, der via et madværksted, cafédrift og B&B vil skabe et fællesskab for socialt sårbare mennesker og deres pårørende igennem beskæftigelse, en række tilbud og aktiviteter. 

Vi indsamler fortsat midler via fonde og laver præsalg af oplevelsesgavekort og fordelsbevis til at åbne op for tilbuddene, så vil du være med til at gøre en forskel, så er du landet det helt rigtige sted. Du kan hjælpe projektet på flere forskellige måder, du kan enten købe et gavekort til enten et ja-tak tilbud eller et cafébesøg.

Vi har i samarbejde med Coop Crowdfunding oprettet en rewardbaseret crowdfundingkampagne, som kan finder her.

Du har også mulighed for at købe et fordelsbevis, som giver mulighed for en række rabatter på overnatninger, leje af lokal og andre ydelser. Fordelsbeviset fungere som et slags andelsbevis og er mest henvendt til dig, som bor tæt på og kan gøre brug af de forskellige rabatter. 

Vi ønsker, med projektet, at være med til at udrydde noget af den ensomhed, som er påvist større blandt socialt sårbare mennesker og mennesker med handicap i forhold til den øvrige befolkning. Dette vil vi opnå ved at etablere beskæftigelse til en række socialt sårbare mennesker, så de kan få et mere betydningsfuldt indhold i deres liv. Vi har ligeledes åbnet op for praktiktilbud til STU-studerende (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), vi er også åbne for et samarbejde vedrørende FGU-praktik. Det vil vi gerne bidrage med således praktikken for STU og FGU-tilbuddet kan blive mere interessebetonet end målgruppebestemt.

 

Hvad er det så man kan støtte og hvad får man som støtter ud af at hjælpe projektet i sin udvikling?

Man kan hjælpe projektet i sin udvikling ved at støtte projektet økonomisk ved køb af reward, gavekort, fordelskort og ja-tak-tilbud på forskellig madprodukter fra det kommende madværksted.

 

Er der en risiko forbundet med at købe gavekort, fordelsbevis og ja-tak-tilbud?

Nej, der er ingen risiko ved at købe gavekort, fordelsbevis eller ja-tak-tilbud, da pengene først vil blive trukket, når projektet bliver til en realitet. Man har desuden ALTID den sikkerhed, hvis man mener, at penge er blevet trukket uretmæssigt, at man kan lave en indsigelse til sin bank og man vil derfor ALDRIG kunne miste noget.

Der er også mulighed for at købe via Coop Crowdfunding, hvor du først frigiver pengene, når projektet er nået i mål.

 

Hvilke produkter får man så fra madværkstedet

Man får altid noget, som lever op til det, der er beskrevet og afbilledet, men det kan være med små variationer. Har man særlige ønsker, så er man velkommen med dem og vi vil selvfølge prøve, at imødekomme dem så godt vi kan.

Eksempler på det man kan få for gavekortene og med ja-tak-tilbuddene

 

Hvor kan jeg anvende et gavekort og hvornår

Alle oplevelsesgavekort kam anvendes i hjertet af skønne Tønder i det smukke Sønderjylland.

Overnatningsgavekort og fordelsbevis kan anvendes hele året med undtagelse af ugerne 1, 26, 27, 51 og 52 med forbehold for, at der er udsolgte datoer.

Oplevelsesgavekort til Den lille Café kan bruges alle dage undtagen mandage, hvor der er lukket for bordservering, og  madoplevelser i Grand Café kan bruges søndage undtaget i lukkede uger, som er nævnt ovenfor. Gavekortene kan bruges i tidsrummer kl. 11 -16.30 og igen fra kl. 18.00-21.00. De bruges ved, at man booker bord enten til kl. 13, kl. 14.30 eller kl. 16. Bookingen foregår med navn og antal mm. ved personlig henvendelse enten på hotellet eller pr. telefon på 44101515. Bookingerne er bindende. 

NB: alle gavekort og ja-tak-tilbud købt på siden er gældende i 3 år jævnfør lov om gavekorts gyldighed.

 

Læs også mere om, hvad du kan få ud af at støtte projektet under oplevelsesgavekort og under fordelsbevis, hvis du har lyst til at bakke op om projektet.

Læs mere om vores aktiviteter & tilbud og om Grand Hotel & BB arbejder med socialøkonomisk sigte.

 

 

Vigtigheden af tilbud som Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskab

Baggrunden for projektet er, at forskning desværre viser, at ensomhed er et stort problem blandt mennesker der er social sårbare og mennesker med handicap. Social sårbarhed eller et handicap føre desværre indimellem til social mistrivsel og social isolation. Ensomheden forringer livskvaliteten og det går dermed også ud over helbredet. Personer, der er ensomme har en kortere levetid. Ca. 23 % med et større fysisk handicap føler sig ofte eller meget ofte ensomme. Har man et fysisk handicap, har man også ofte et psykisk handicap og har lettere ved at blive f.eks. deprimeret. 40 % af mennesker med et større psykisk handicap, f.eks. angst eller depression, de føler sig ofte eller meget ofte ensomme. Til sammenligning føler kun ca. 8 % af dem uden handicap sig ofte eller meget ofte ensomme. (klide Anna Amilon m.fl.: ”Personer med handicap. Hverdagsliv og levevilkår 2016”, s.75, VIVE (2017), s. 76. https://handicap.dk/lokalafdelinger/politikkatalog/ensomhed)

Ideen er opstået, da vi selv har kendt til problematikken omkring manglende sparring med ligestillede, men også i høj grad i samvær med mennesker der er social sårbare eller mennesker med handicap. I samværet med mennesker med handicap, har vi ofte oplevet, at når folkeskoletiden er ovre og man eventuelt har gået 3 år på STU (særlig tilrettelagt ungsdomsuddannelse), så får man muligvis tilkendt sin førtidspension, men hvad så? Ofte er der intet tilbud efterfølgende og man har risiko for at ende ud i et liv i ensomhed uden fællesskaber.

Der mangler tilbud til netop denne målgruppe, de foreninger, som allerede findes på området er ikke et samlingssted for fællesskab og et værn mod ensomhed, men et rådgivningsforum.

Vi har gennem de eksisterende foreninger, herunder CP foreningen, Muskelsvindfonden og andre Danske Handicap organisationer, samstemmig fået tilsagn om, at der mangler tilbud til børn og unge mennesker med handicap samt deres pårørende.

Mennesker med handicaps egne udsagn om betydningen og vigtigheden af fællesskab:

”Styrken ligger i fællesskabet”, Ung mand 27 år.                   

”Højt humør og humor er vejen til et stærkt fællesskab”, ung mand 27 år.  

”Fællesskab er som at blive lukket ud af ensomheden”, ung mand 19 år.         

”Fællesskabet lukker mig ud af ensomhed”, ung mand på 19 år.

”Kunsten giver mig glæde og et liv som jeg ønsker og holder af”, ung kunstner med cerebral parese.

Netop derfor er det vigtigt, at være med til at gøre forholdene bedre for mennesker med handicap. Derfor skal vi sammen være med til at bedre forholdene således vi kan styrker fællesskabet via mangfoldighed.

#sammenervistærkere

#mangfoldighedstyrkerfællesskabet

Grand Hotel & BB – Projekt Fællesskab vil give plads til mangfoldighed og være med til at give børn & unge som ældre mennesker, som er socialt sårbare og med fysiske handicap samt deres pårørende en ligeværdig plads i samfundet. Projekt Fællesskab vil gerne tilbyde social sårbare mennesker med handicap samt deres pårørende et sted, hvor de kan mødes i et fællesskab – Café Fællesskab.

Tilmeld dig for at modtage spændende nyheder vedrørende vores udvikling.

Vi vil gerne holde dig opdateret med vores seneste nyheder og tilbud 🙂

Indkøbskurv